กระเป๋าคลัชเตยปาหนันสานมือ (PP-2021-003)

งานสานมือ จากร้าน ProdPran : crafts for your lifestyle 

หมายเหตุ : สินค้าชนิดนี้เป็นของ Partner และ Partner เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากหลายร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งแยกกัน และอาจจัดส่งด้วยขนส่งที่ต่างกัน

850 บาท

รายละเอียดสินค้า

งานสานมือ และแปรรูปเส้นใยจากใบของต้นเตยปาหนันหรือเตยทะเล ที่มีอยู่ในชุมชนริมทะเลอันดามันโดยกลุ่มแม่บ้านมุสลิมจากจังหวัดตรัง 
การผลิตสินค้าเป็นการช่วยสนับสนุนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป อีกทั้งกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม และเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาต้นเตยปาหนันในชุมชนอีกด้วย

คุณสมบัติ : สินค้าขึ้นรูปด้วยเตยปาหนันทั้งใบ ภายในมี 1 ช่องใส่ของ มีความเงางามเป็นธรรมชาติ เหนี่ยวทน ผิวสัมผัสนิ่มน่าใช้งานจากเทคนิคการเตรียมเส้นใยกว่าหนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมเส้นก่อนขึ้นสานชิ้นงานซึ่งได้จากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน 
ขนาดประมาณ : 11x6 นิ้ว
การเก็บรักษา : สามารถใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาดเหมือนการใช้เสื่อจากเส้นใยธรรมชาติ โดยโปรดหลีกเลี่ยงการตากแดดแรงๆ โดยตรง การแช่น้ำหรือโดนความชื้นเป็นเวลานาน และควรระวังการเกี่ยวเส้นใยจากของมีคม 

หมายเหตุ สินค้าเป็นงานทำมือทุกชิ้น โดยขนาด สี รูปทรงอาจจะแตกต่างไป จากรูปต้นแบบบ้างเล็กน้อย