Time 01 Tote Bag (buuleann.bkk_01)

สินค้าจาก brand  Buuleann.bkk

หมายเหตุ : สินค้าชนิดนี้เป็นของ Partner และ Partner เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากหลายร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งแยกกัน และอาจจัดส่งด้วยขนส่งที่ต่างกัน

300 บาท

รายละเอียดสินค้า

กระเป๋าผ้าดิบสีธรรมชาติ
ขนาด 16x18 นิ้ว สายสะพายกว้าง 3 นิ้ว