SIXT RENT A CAR | Voucher Limousine Service : Toyota Ventury or Hyundai H1 (บริการในพื้นที่กรุงเทพ และภูเก็ต) (FVAR_BKK)

Voucher Limousine Service (แบบพร้อมคนขับ)
สถานนีการให้บริการ (บริการ รับ - ส่ง) :
- จังหวัดกรุงเทพฯ 
- จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : สินค้าชนิดนี้เป็นของ Partner และ Partner เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากหลายร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งแยกกัน และอาจจัดส่งด้วยขนส่งที่ต่างกัน
- จัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ
- สินค้ารายการนี้ไม่สามารถชำระได้ด้วยหมายเลข EMD

THB1,500.00

header.productDetail

รายละเอียดสินค้า
1. ราคารวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน และภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ทางบริษัทฯ จะออกเป็นคูปองเช่ารถ 1 ใบ ต่อ 1 เที่ยว
3. คูปองมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ซื้อ
4. คูปองสามารถใช้ได้ทุกวัน
5. คูปองโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยน, ออกใหม่ กรณีสูญหาย ชำรุด และไม่สามารถต่ออายุคูปอง หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
6. ผู้เช่าต้องแสดงคูปองตัวจริงกับพนักงานก่อนรับบริการ ในกรณีที่ผู้เช่าไม่มีคูปองตัวจริงมาแสดง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
7. ปริมาณรถขึ้นอยู่กับรถที่ว่าง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จองก่อน
8. จองผ่าน Call Center 1798 เวลาทำการ 08.30 – 20.00 ทุกวัน