DOITUNG | Tote Bag - Grid M (CJ81063013)

หมายเหตุ : สินค้าชนิดนี้เป็นของ Partner และ Partner เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากหลายร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งแยกกัน และอาจจัดส่งด้วยขนส่งที่ต่างกัน

THB390.00

header.productDetail

DoiTung Tote Bag - Grid M (SV21) 
กระเป๋าผ้า เส้นใยพลาสติก รีไซเคิล PET 100% ดอยตุง 
ขนาด: 30x56 cm.