West Land Herb | น้ำมันสมุนไพร 20 ML. (WLH_001)

สินค้าจาก วิสาหกิจชุมชนเวสต์แลนด์เฮิร์บ

หมายเหตุ : สินค้าชนิดนี้เป็นของ Partner และ Partner เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากหลายร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งแยกกัน และอาจจัดส่งด้วยขนส่งที่ต่างกัน

THB350.00

header.productDetail

น้ำมันสมุนไพร

ใช้ทาและสูดดม บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ
เป็นหวัดคัดจมูก แก้พิษแมลงกัดต่อย
ใช้บรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก ผื่นคัน
ชาตามมือตามเท้า ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ปริมาณ 20 ml

ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนเวสต์แลนด์เฮิร์บ
นายสมชัย รักษากุล เภสัชกรผู้ปรุง
ใบอนุญาตเลขที่ บ.ภ. 11895
ใบอนุญาตผลิตสมุนไพรเลขที่ HB 71-3-36-1