DOITUNG | BAG L WOODEN STROKE 36x42 cm. (HL95146050)

สินค้าจากร้านดอยตุง

หมายเหตุ : สินค้าชนิดนี้เป็นของ Partner และ Partner เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าโดยตรง หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากหลายร้าน สินค้าจะถูกจัดส่งแยกกัน และอาจจัดส่งด้วยขนส่งที่ต่างกัน

THB390.00

header.productDetail

DoiTung BAG L WOODEN STROKE 
100% Recycle PET
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบนดอยตุง กระเป๋าทำจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิล
กระเป๋าเอนกประสงค์ขนาดกลาง 
ลวดลายวาดมือจากนักออกแบบดอยตุงเป็นลวดลายผิวสัมผัสธรรมชาติ
ผลิตจากเส้นใยขวดพลาสติกรีไซเคิล 9 ขวด
ขนาด 36x42 ซม.